Nieuwsbrief juni 2023!

Nieuwsbrief juni 2023!

Bonjour! We hebben Pentecôte – Pinksteren- gevierd – het feest van de uitstorting van de Geest – taalbarrières werden overstegen, het Evangelie is verder de wereld ingegaan… We delen u graag wat indrukken vanuit het werk van Gods Geest in...
Licht in de wereld

Licht in de wereld

  Licht in de wereld (proberen) te zijn. Dat straalt het logo van de Franse UNEPREF-kerken uit. Bestuurslid Jan Willem wijdde er onlangs een kort en lezenswaardig artikel aan, te vinden op:...
Een mooi gebaar (en een mooi toiletgebouw)!

Een mooi gebaar (en een mooi toiletgebouw)!

Vorig jaar was in dit krantenartikel  (https://ssgkf.nl/wp-content/uploads/2021/09/frd-01-009-20210825.pdf) te lezen over de positieve impact die een groep van tien Nederlandse jongeren had op de UNEPREF-kerk in Brouzet-les-Alès. Onlangs kreeg dit nog een mooi...
Wederkerig diaconaat

Wederkerig diaconaat

In het verlengde van het vorige nieuwsbericht: bestuurslid Jan Willem schreef onlangs een artikel over wederkerig diaconaat. Het artikel is ondertussen rondgestuurd naar diverse kerkbladen om daarin geplaatst te worden. We delen het ook graag hier even! Het valt te...