Bestuur

Als bestuur van de SSGKF zetten we ons graag in voor de Franse UNEPREF-kerken en proberen we te volgen wat er speelt op het vlak van kerk-zijn en de Franse maatschappij. We voelen ons verbonden met onze Franse broeders en zusters in hun manier van kerk-zijn en proberen hiervoor aandacht en ondersteuning te vragen bij onze Nederlandse achterban, o.a. via deze website en via sociale media, zoals Facebook.

Vaak ervaren we ook wederzijdse bemoediging: wij kunnen zelf ook veel leren van onze Franse medechristenen over hoe God ook in hun leven doorwerkt en ervaren de contacten over en weer als een zegen!

Op dit moment bestaat het bestuur uit:

  • Michael Mulder (voorzitter)
  • Corine Bokhorst-Klaassen (secretaris)
  • Joost van Drongelen (penningmeester)
  • Rianne van den Berg (lid)
  • Jan Willem Ploeg (lid)
  • Jaccoline Granger-de Keizer (lid)

We zijn allemaal betrokken leden van een CGK of NGK.
Twee maal per jaar komen we bij elkaar om te vergaderen en de projecten te bespreken die we ondersteunen.