Bestuurslid Jan Willem schreef onlangs onderstaand stukje dat ook in de afgelopen tijd in diverse kerkbladen verscheen. We delen het graag ook hier op onze website:

Geld maakt gelukkig

Het lijkt een leugen, de kop van dit artikel: het spreekwoord is toch dat geld niet gelukkig maakt.
Nu is het niet helemaal een leugen. Het spreekwoord gaat inderdaad op – maar let wel: vanaf een bepaalde grens; als je genoeg hebt om fatsoenlijk te kunnen leven. Het blijkt in Nederland zo te zijn dat bij een inkomen van rond de € 70.000,- meer geld inderdaad niet gelukkig(er) maakt.

Dat zegt natuurlijk allereerst alles over het welvaartsniveau dat we in Nederland kennen en kennelijk ook gewend zijn geraakt.
Het zegt ook alles over de Franse kerken van de UNEPREF die de SSGKF financieel ondersteunt. Als je ziet hoe intens dankbaar een gemeente daar is met een bijdrage van – zeg – € 1.500,- die ze vanuit Nederland krijgt, bijvoorbeeld voor een missionair project of een noodzakelijke opknapbeurt, dan merk je dat je eigenlijk geen idee hebt van de omstandigheden van broeders en zusters daar.

Geld maakt (hen) wel degelijk gelukkig. In financieel opzicht, want ze kunnen met financiële steun vanuit Nederland vorm geven aan wat zij zien als hun missionaire roeping: in hun eigen omgeving levende brieven van Jezus Christus zijn, vertellen van Hem, laten zien dat het leven met Hem goed is.
Maar hun geluk is meer dan alleen financieel. De financiële steun vanuit Nederland is voor hen ook een geestelijke bemoediging. Dat mag blijken uit deze reactie: “De Heer laat ons zien dat Hij ons niet vergeet. Want hoe is het mogelijk dat zo’n grote kerk als die in Lelystad omkijkt naar zo’n kleine gemeenschap in Brouzet?”.

Bezoek met dit in uw achterhoofd eens een Franse kerkdienst als u in Frankrijk op vakantie bent – en ontdek dat de bemoediging wederzijds is.
De SSGKF op haar beurt gaat graag ook mede namens u in 2024 met liefde door met deze vorm van bemoediging.