Regelmatig ontvangen we als SSGKF een bedankbrief van de projecten die we door uw/jouw steun kunnen ondersteunen.

Het is mooi om te zien wat er concreet is gedaan met de financiële bijdrage die door kerken in Frankrijk zijn ontvangen. Zo ontving de kerk in Alès in 2023 een bijdrage voor diverse activiteiten op het vlak van evangelisatie.

Enkele citaten uit het uitgebreide verslag dat de kerk van Alès ons toezond:

“De Eglise Réformé Évangelique van Alès wil haar grote dankbaarheid uitspreken aan de SSGKF. Dankzij haar financiële steun hebben we in 2023 een aantal evangelisatie-activiteiten kunnen organiseren…

…We bidden voor en willen blijven werken aan een duidelijke visie voor onze kerk. We willen de gaven van iedereen beter onderscheiden, binnen de kerkenraad en de kerk van Alès, zodat we ze ten dienste van God en de Kerk kunnen stellen.”

Wat een prachtige missie, waar de kerk van Alès ons deelgenoot van maakt!

Hierboven en hieronder enkele impressies van deze activiteiten: