Onze missie

De Franse UNEPREF-kerken zijn vaak bescheiden van omvang. Soms ontbreken voldoende financiële middelen om bepaalde activiteiten te ondernemen, zoals het renoveren van het kerkgebouw of een toerustingscursus voor de predikanten.

De SSGKF helpt deze kerken door financiële steun, waardoor sommige activiteiten toch doorgang kunnen vinden en dat vaak al door een relatief klein bedrag bij te dragen. Bovendien ervaren de Franse kerken dit vaak ook als bijzonder bemoedigend, als geestelijke steun vanuit hun zusterkerk in Nederland.

Het is onze wens om de aan ons voorgedragen projecten ruimhartig te ondersteunen. Hierbij zijn we afhankelijk van de giften die onze stichting ontvangen heeft.

Wilt u ook een steentje bijdragen, zodat ons werk in Frankrijk door mag blijven gaan?
Kijk dan eens bij geef een gift of actietips