Projecten

In 2024 mogen we opnieuw als SSGKF onze bijdrage leveren aan een aantal projecten die plaatsvinden in de Franse kerken. We zijn al onze donateurs dankbaar die deze financiële steun mogelijk maken.

Het steunfonds voor de bij- en nascholing van predikanten krijgt € 2.400,-, waarbij een deel van dit bedrag zelfs wordt bestemd voor een kleine studiebeurs van enkele theologiestudenten. 

 De kerk van Rodez ontvangt een bijdrage voor missionaire  toerusting binnen de eigen gemeente (onze bijdrage: € 500,-). 

 Een bijzonder project betreft de organisatie van twee weekendkampen voor jongeren in het zuidoosten van Frankrijk in september. Zestig jongeren komen dan samen en bereiden een concert voor, waar tweemaal 200 mensen worden verwacht. Dat is bij uitstek een gelegenheid om – passend binnen de Franse cultuur – te getuigen van de liefde van God in zijn Zoon de Here Jezus. Het zal ook voor de jongeren zelf een enorme bemoediging zijn, omdat zij vaak deel uitmaken van kleine kerken, waar maar een paar leeftijdsgenoten te vinden zijn. Onze bijdrage aan de organisatie: € 2.000,-.

Een ander soort jongerenwerk is de organisatie van reizen met een missionair doel. Enerzijds bindt dat de jongeren zelf samen, anderzijds worden zij opnieuw ingeschakeld in het doorgeven van het Woord. Zo zijn er twee reizen georganiseerd voor groepen jongeren, waarvoor aan ons een kleine bijdrage in de kosten gevraagd werd. Eén reis gaat naar Thailand en één naar Brazilië, waar de UNEPREF-kerken nauwe banden mee hebben omdat enkele predikanten uit dat land zijn overgekomen naar Frankrijk (onze steun resp. 1.000 en 2.500 euro).

De voor missionair werk vrijgestelde predikant ds. Pascal Gonzalez organiseert weer een heel aantal projecten in diverse gemeenten. Hij bereidt onder meer een adventskalender voor, een video-opname voor de adventstijd en een aantal concerten. Onze bijdrage voor deze projecten: € 600,-

Naast deze missionaire projecten zijn er verschillende gemeenten die een bijdrage ontvange voor de kosten van een verbouwing of op het opknappen van hun – vaak oude historische – kerkgebouwen.
De kerk van Nîmes heeft het plan om een studio en enkele lokalen te realiseren in de bovenruimte van hun kerk. Zo kunnen predikanten en evangelisten die voor een korte periode in Nîmes zijn voor toerustingswerk daar zonder extra kosten verblijven. En men wil deze ruimte ook gaan gebruiken voor noodopvang, waar in Nîmes regelmatig behoefte aan is. Onze bijdrage aan de verbouwing: € 3.000,-. 

Het kerkelijke jongeren- en vakantiecentrum Béthanie ontvangt een bijdrage aan materiaalkosten voor het opknappen van één van de gebouwen met slaapvertrekken (€ 1.000,-). En het vakantiecentrum waar ‘s zomers veel jongerenkampen worden georganiseerd in Grizac knapt ook een aantal slaapzalen op. Onze bijdrage voor de aanschaf van nieuwe matrassen: € 1.000,-.

De kerk van La Grand’ Combe heeft een meerjarige renovatie nodig en ontvangt hiervoor 1.000 euro voor lopende werkzaamheden. 

We zijn dankbaar dat we als SSGKF een bijdrage mogen leveren aan al deze mooie projecten van onze zustergemeenten in Frankrijk.
Uw financiële steun en gebed voor onze Franse broeders en zusters blijven nodig.