Projecten

Ook in 2023 mogen we als SSGKF onze bijdrage leveren aan een aantal verbouw- en evangelisatieprojecten die plaatsvinden in de Franse kerken. We zijn al onze donateurs dankbaar die deze financiële steun mogelijk maken.

Voor het komende jaar heeft de Commission Permanente (de dagelijkse leiding van de UNEPREF) opnieuw om een bijdrage gevraagd voor de permanente educatie van predikanten. Afgelopen jaar heeft een theologiestudent hieruit een beurs ontvangen en hebben diverse predikanten een extra cursus of retraite kunnen volgen, terwijl weer iemand anders een ondersteuning kreeg voor de afronding van zijn studie. Omdat de salarissen lager zijn in Franrijk en de gemeenten kleiner is een kleine extra hulp vanuit Nederland ook voor het volgend jaar zeer gewenst. Onze bijdrage aan het studiefonds: € 5.000,-.

Het kerkelijke vakantiecentrum ‘Béthanie’, waar groepen gemeenteleden kunnen verblijven en missionaire activiteiten worden georganiseerd in de regio van de Cevennen, moet een heel aantal kozijnen vervangen; onder meer om hoge stookkosten te verminderen. Onze bijdrage van € 2.000,- betreft net als bij de andere projecten een deel van de totale kosten.

Een extra bijdrage is ons gevraagd om de werkvakantie van jongeren uit de gemeente van Lelystad naar Brouzet te ondersteunen. Wij dragen bij door de huur van een busje te bekostigen . Mooi zo’n initiatief dat wederkerig tot zegen is!

Naast deze kosten voor de voortgang van het eigen kerkelijke leven wordt ons vooral een aantal bijdragen gevraagd voor diverse missionaire activiteiten.

De gemeente van Alès organiseert jaarlijks een groot evenement waarmee de kerk zichtbaar wil blijven in de stad. Dit jaar zal dat gebeuren rond Kerst. Onze bijdrage : € 1.000,-.

Het kinderkoor Aquarium wil met Pasen op tournee gaan en een nieuw album uitbrengen. Het koor zelf is een manier om veel kinderen aan de kerk te binden en van het evangelie te vertellen. Daarnaast treden ze vaak op bij missionaire activiteiten. De Cd-opname hoort daarbij. Ons is een bijdrage gevraagd van € 4.000,-.

De gemeente van St. Girons (Couserans) heeft zoals elk jaar diverse evangelisatieactiviteiten in de planning, waarmee ze telkens weer veel mensen in de eigen omgeving bereiken. Dit is niet alleen tot zegen voor het dorp, maar ook voor de eigen gemeente, waar jonge gezinnen deel van uitmaken. Onze bijdrage aan dit missionaire werk: € 1.000,-

In de kerk van Brouzet wordt de laatste twee jaar in de zomerperiode het festival ‘Art et Foi’ georganiseerd. Hiervoor worden christelijke kunstenaars uitgenodigd om niet alleen iets van zich te laten horen en zien, maar daar ook een persoonlijk getuigenis bij te geven. Zo worden mensen in het dorp bereikt en in de zomer uiteraard ook tal van toeristen. Dit jaar zal er in de kerk opnieuw een expositie zijn en wordt er een aantal concerten georganiseerd. Het is de bedoeling dat de artiesten voor een tijd in het dorp verblijven in een aantal gîtes, zodat er ook langduriger contacten zullen groeien. Een veelbelovend en origineel initiatief! Ons wordt een bijdrage gevraagd van € 2.000,-

We zijn dankbaar dat we als SSGKF een bijdrage mogen leveren aan al deze mooie projecten van onze zustergemeenten in Frankrijk. Uw financiële steun en gebed voor onze Franse broeders en zusters blijven nodig.

.