Projecten

 Ook in 2022 mogen we als SSGKF onze bijdrage leveren aan een aantal verbouw- en evangelisatieprojecten die plaatsvinden in de Franse kerken. We zijn al onze donateurs dankbaar die deze financiële steun mogelijk maken.

De gemeente van St. Jean de Maruejols heeft ons steun gevraagd voor een missionair project. Elke zondag komen zo’n 40 gemeenteleden samen in het ruim 200 jaar oude kerkgebouw. Na gesprekken met de gemeente heeft de kerkenraad enkele focuspunten aangebracht in het werk in de kerk. Extra aandacht wordt gegeven aan jonge ouders en ook zijn er missionaire projecten opgezet, zoals een kinderclub, huiswerkbegeleiding, een voedselbank, computerhulp, etc. De laatste 10 maanden blijken er elke zondag meer bezoekers te zijn! Omdat er meer gezinnen komen, is er nu ook kinderoppas. Helaas is het oude kerkgebouw slecht geschikt voor grotere aantallen mensen. Daarom is een verbouwing gestart. Aan ons is een bijdrage gevraagd van 8.000 euro voor 2022. Dit is slechts een deel van hun totale begroting, waarvoor de kleine gemeente zelf niet draagkrachtig genoeg is

In de gemeenten van Montpellier en St. Mathieu de Tréviers zal een aantal lezingen, debatten en concerten worden georganiseerd met thema’s waarmee men ook studenten aan het denken wil zetten. De kerk van Montpellier staat dicht bij de universiteit en er komen diverse studenten naar de diensten. Ons is een bijdrage van 600 euro gevraagd.

In de kerk van Saint Girons worden concerten en lezingen met gastsprekers georganiseerd en worden er in het dorp kalenders uitgedeeld. Onze bijdrage is eveneens 600 euro.

In het vakantiecentrum in Grizac wordt onze steun gevraagd voor een opknapbeurt van de slaapzalen. Er zijn nieuwe matrassen nodig. Onze bijdrage is ongeveer de helft van het budget, 1.500 euro.

De gemeente van Allauch staat weer voor heel andere uitdagingen. Zij hebben een missionaire actie opgezet waarbij 5.000 mensen worden uitgenodigd voor een aantal muzikale workshops en concerten, waarbij ook het evangelie gedeeld zal worden. De bijdrage die van ons gevraagd wordt is 1.300 euro.

Ook dit jaar wordt ons weer gevraagd bij te dragen aan het fonds waar predikanten een beroep op kunnen doen voor bijscholing en vorming. De ‘Commission des Ministères’ vraagt ons daarvoor een jaarlijkse bijdrage van 3.000 euro. Regelmatig krijgen we berichten van predikanten die geholpen zijn met de mogelijkheid een kleine beurs voor een cursus of conferentie aan te vragen.

Tenslotte is ons een extra bijdrage gevraagd voor de organisatie van de Convention Nationale. Dit is een bijeenkomst waar alle kerken afgevaardigden naar toe sturen en waar ook veel gemeenteleden samenkomen. Het is een groots opgezette 2-daagse ontmoeting waarvoor men de toegangsprijs zo laag mogelijk wil houden. Daarom wordt ons een bijdrage gevraagd van 1.500 euro, boven de 15.000 euro voor de reguliere projecten.

We zijn dankbaar dat we als SSGKF een bijdrage mogen leveren aan al deze mooie projecten van onze zustergemeenten in Frankrijk. Uw financiële steun en gebed voor onze Franse broeders en zusters blijven nodig.