Projecten

Ook in 2021 mogen we als SSGKF onze bijdrage leveren aan een aantal verbouw- en evangelisatieprojecten die plaatsvinden in de Franse kerken. We zijn al onze donateurs dankbaar die deze financiële steun mogelijk maken.

Dominee Pascal Gonzales organiseert verschillende evangelisatieprojecten en helpt anderen projecten op te zetten. Door verschillende concerten wordt het evangelie verspreid in muziek en zang. Hij organiseert drie kampen en geeft acht concerten per jaar, waarvoor hij zelf de muziek schrijft. Het gaat om een jaarbegroting van ruim 15000 euro. We dragen 2000 euro bij.

We steunen het evangelisatieproject ‘Son et Lumière’. Dit is een samenwerking van verschillende kerken. Deze keer is het thema: van Luther tot Luther King. De voorstelling staat gepland voor juli. Onze bijdrage is 1100 euro.

Ook dit jaar leveren we een bijdrage aan kinderkoor Aquarium. Door middel van zang en muziek verspreiden deze kinderstemmen de blijde boodschap. We steunen hen met 4000 euro voor verschillende concerten, hun nieuwe CD en het aanstaande zomerkamp.

In St Hilaire de Brethmas worden verschillende cultes autrement (bijzondere erediensten) gehouden. Er zijn per dienst gemiddeld tien muzikanten aanwezig. De bijeenkomsten verschillen in muziekstijl en thema. Als SSGKF doneren we 800 euro.

In de gemeente van St. Girons worden verschillende evangelisatieactiviteiten georganiseerd, zoals een drie dagen durende conferentie en worden kalenders verspreid met een uitnodiging om één van de diensten te bezoeken. Daarnaast steunen we het jeugdwerk in de gemeente. Onze bijdrage: 1500 euro.

Naast de evangelisatie-activiteiten zijn er ook dit jaar weer kerken waar onze broeders en zusters de handen uit de mouwen steken. Zo verkeert het opknappen van het gebouw ‘Les Amandiers’ in Béthanie in de afrondende fase. De hele eerste verdieping is gerenoveerd, van deuren tot sanitair. We geven 2000 euro.

Deze zomer gaat er een groep van 10 nederlandse jongeren naar Brouzet-les-Alès. Zij gaan onder andere helpen bij het bouwen van buitensanitair. Ook wordt de deur van de kerk opnieuw geschilderd. We dragen 800 euro bij om de reis per minibus van Nederland naar Frankrijk te bekostigen.

Vakantiecentrum Grizac gaat de keuken vernieuwen en schaft nieuw meubilair aan om de ontvangst van groepen jongeren te verbeteren om hen tijdens de vakanties op deze manier in aanraking te brengen met het evangelie. Als stichting geven we 1500 euro.

In de gemeente van La Grand Combe wordt geëvangeliseerd onder kinderen. De jeugdclub kon gelukkig grotendeels doorgaan gedurende de lockdown omdat de meeste activiteiten buiten georganiseerd konden worden. Het gebouw waarin de club wordt gehouden is nodig aan vervanging toe. Het gaat om een totaalbegroting van ruim 25000 euro. De kerk wil de renovatie in verschillende fasen uitvoeren. Voor dit jaar staat de isolatie van het gebouw op het programma, evenals het vervangen van ramen en deuren, zodat het gebouw in de winter gebruikt kan worden. Als SSGKF dragen we 2100 euro bij aan dit project.

We zijn dankbaar dat we als SSGKF een bijdrage mogen leveren aan al deze mooie projecten van onze zustergemeenten in Frankrijk. Gelukkig konden de meeste projecten afgelopen jaar tijdens de coronapandemie al dan niet in aangepaste vorm doorgaan. Ook daar danken we onze God voor. Uw financiële steun en gebed voor onze Franse broeders en zusters blijven nodig.