Bonjour!

Het jaar 2023 ligt alweer bijna achter ons. Tijd om achteruit te kijken naar het afgelopen jaar en tijd om vooruit te kijken naar het nieuwe jaar…

Er i s weer een nieuwe nieuwsbrief uitgekomen.
Lees hierin meer over hoe uw / jouw donaties in 2024 ingezet gaan worden om Gods’ werk in de UNEPREF-gemeenten te ondersteunen.
En ontdek hoe gemeenteleden van Brouzet-les-Alès het bezoek van jongeren uit Lelystad hebben ervaren!

Onze december-nieuwsbrief is te hier vinden.
Veel leesplezier toegewenst!