Licht in de wereld (proberen) te zijn. Dat straalt het logo van de Franse UNEPREF-kerken uit. Bestuurslid Jan Willem wijdde er onlangs een kort en lezenswaardig artikel aan, te vinden op: https://ssgkf.nl/wp-content/uploads/2023/03/Lichtindewereldmaart23.pdf
Laat u / jou inspireren door onze Franse broers en zussen!