In de SSGKF-nieuwsbrief van juni wordt gesproken over student Nicolas.  In dit nieuwsartikel komt hij uitgebreid aan het woord. Hij vertelt ondermeer wat hem ertoe bracht om te gaan studeren aan de faculteit Jean Calvin in Aix en Provence:

“Mijn naam is Nicolas Fines. Ik zit momenteel in mijn eerste jaar van een studie aan de Jean Calvin Faculteit. Na mijn studie ben ik van plan te gaan werken in het pastoraat van de Evangelische Gereformeerde Kerken van Frankrijk (EPREF).

Voorafgaand aan deze studie heb ik verschillende andere dingen gedaan: na een wetenschappelijk baccalaureaat in 2010 studeerde ik voor luchtvaartingenieur (wetenschappelijke vooropleiding en daarna de Ecole Centrale Paris).
Na mijn afstuderen in 2017 besloot ik samen met een vriend een eigen bedrijf op te zetten op het gebied van educatieve videogames voor kinderen, maar na 4 jaar en mede door de coronacrisis, besloten we dit ondernemersavontuur achter ons te laten. Zo startte ik in de herfst van 2021 bij de faculteit van Jean Calvin, zonder dat ik op dat moment overtuigd was van een roeping tot pastoraal werk. (Het is niet alleen de faculteit die het dichtst bij mijn theologische overtuigingen staat, maar het is ook de faculteit waar mijn ouders, beiden predikanten, gestudeerd hadden.)
Mijn studie maakt deel uit van een “zoektocht naar het verleden” en in de voetsporen van mijn ouders; in het bijzonder van mijn moeder, met wie ik nooit over deze fase van haar leven heb kunnen praten, omdat ze overleden is in 2006.

Ik ben momenteel lid van de EPREF-gemeente in Aix-en-Provence en sinds bijna tien jaar ook betrokken bij de organisatie van het protestantse vakantiecentrum in Grizac: eerst als begeleider en vervolgens als directeur, voor een 15-daagse sessie in juli van elk jaar.
Ook had ik de kans om tussen september 2015 en juni 2016 vrijwilligerswerk te doen, waarbij ik 10 maanden in Benin verbleef om te werken voor de Protestant Methodist Church of Benin.

Zoals ik al vertelde: toen ik in september vorig jaar op de faculteit aankwam, had ik nog geen overtuiging van een pastorale roeping. Verscheidene broeders en zusters in Christus hadden mij bevestigd dat zij me op een dag de rol van voorganger op mij zagen nemen. Maar het was tijdens de stage van het eerste jaar in februari 2022 – die ik deed in de Vrije Kerk van Valence- dat ik (tijdens de voorbereiding van een bijbelstudie over Jozua 1) mijn roeping tot de pastorale functie begreep. In plaats van mij ertoe aan te zetten mijn theologische studie op te geven om sneller de praktijk in te gaan, heeft deze roeping mijn motivatie om theologie te studeren vernieuwd en omgevormd.

Het academisch niveau van de faculteit in het onderwijs van calvinistische theologie, de kleine klassen die een gemakkelijke dialoog met de professoren mogelijk maken en de werkomgeving (studentenstad, kerkelijke pluraliteit onder de studenten, het weer en de nabijheid van de zee) zijn voor mij allemaal redenen om daar een studie te volgen, om een “pauze” in het leven te nemen om de Kerk beter te dienen, terwijl men haar kudde verlaat en om andere kerkelijke nuances te leren kennen.

Ik ben elke dag dankbaar voor de kans die ik krijg om deze “levenspauze” te nemen en te profiteren van het directe contact met mijn leraren, een kans die ik niet zou krijgen als ik ervoor had gekozen om op afstand te studeren.”

Aldus Nicolas. Hij ontvangt een bescheiden beurs voor zijn studie. De SSGKF kon dit mogelijk maken door o.a. uw giften, waarvoor een hartelijk ‘merci’!