Voor 2021 had de kerk van La Grand’ Combe een groot plan van renovatie gepresenteerd. Aan de SSGKF was een kleine bijdrage aan de totale kosten gevraagd voor de verbouwing en verbetering van de ‘salle des jeunes’ bij de kerk. Onze bijdrage bedraagt € 2.500,-.

Onlangs stuurde de kerkenraad van deze gemeente ons een brief om onze donateurs te danken voor deze steun. Dankzij uw en jouw giften kon de geplande verbouwing, ondanks de strenge lockdown in Frankrijk, gestaag doorgaan.