Het logo van de SSGKF is gebaseerd op het Hugenotenkruis. Dit staat symbool voor het gereformeerd protestantisme in Frankrijk in de 16e, 17e en 18e eeuw.

De Hugenoten (zo werden de Franse protestants-gereformeerde gelovigen genoemd) werden zwaar vervolgd in Frankrijk en velen ontvluchtten hun land en weken uit naar o.a. Nederland.

De vier assen van het kruis verwijzen naar de vier evangeliƫn en het werk van Christus, dat het centrum van ons geloof is.
De duif symboliseert de Heilige Geest, die Gods geschenk is aan een mens die berouw heeft en zijn leven wil heiligen (Hand. 2:38).