Onze nieuwe website heeft een ‘oud’ logo, in die zin dat het logo nog de vertrouwde ‘look’ heeft van de vorige website. Toch is dit logo gebaseerd op een nog veel ouder symbool, namelijk het Hugenotenkruis, als symbool voor het gereformeerd protestantisme in Frankrijk in de 16e, 17e en 18e eeuw.

De Hugenoten (zo werden de Franse protestants-gereformeerde gelovigen genoemd) werden zwaar vervolgd in Frankrijk en velen ontvluchtten hun land en weken uit naar o.a. Nederland.
De vier assen van het kruis verwijzen ze naar de vier evangeliën en het werk van Christus, dat het centrum van ons geloof is.
De duif symboliseert de Heilige Geest, die Gods geschenk is aan een mens die berouw heeft en zijn leven wil heiligen (Hand. 2:38).