SSGKF | Projecten
77
page-template-default,page,page-id-77,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive
 

Projecten

Voor 2020 heeft de Commission Permanente van de UNEPREF ons onderstaande projecten voorgesteld. Projecten waar we als SSGKF onze bijdrage aan mogen leveren en die onze steun verdienen. Sommige projecten lopen al wat langer, andere projecten krijgen eenmalig onze steun.

Een voorbeeld van een langer lopend project is de bijdrage die we leveren aan de permanente opleiding van predikanten van de UNEPREF. Deze keer wordt het geld besteed aan individuele toerusting en vorming van predikanten, een predikantenconferentie en beurzen voor theologiestudenten. ( €4.250,- euro)

Verschillende kerken vragen ons een bijdrage voor lokale missionaire projecten:

– De Eglise Réformée Evangélique van Saint Girons vraagt steun voor een evangelisatieconcert in februari 2020 en verschillende missionaire activiteiten in hun gemeente, waaronder een voorstelling van de groep AGAPE en het uitdelen van evangelisatie kalenders (€ 1.100,-).

– De gemeente van Lambesc heeft ervoor gekozen om op een centrale plaats in het dorp een zaal te huren voor de samenkomsten, om meer zichtbaar te zijn, en geeft er ook een gospel workshop (onze bijdrage € 1.900,-).

– De kerken van Aix en Berre in Zuid-Frankrijk organiseren een expositie over de Bijbel met als doel in gesprek te raken met mensen in hun omgeving (€ 1.600).

– De kerk van Massy, bij Parijs, onderneemt een renovatie om toegankelijker en aantrekkelijker te worden (€ 1.200,-). Van belang in het missionaire werk dat er ook vanuit deze gemeente plaatsvindt.

Het kerkelijke centrum Béthanie in de regio van de Cevennen vraagt een bijdrage van € 3.300 voor de noodzakelijke opknapbeurt van een gebouw op hun terrein.

Tenslotte een project waar uitwisseling een belangrijke rol speelt: Er waren in de afgelopen periode enkele intensieve uitwisselingen tussen predikanten en missionaire werkers in Nederland en in Frankrijk. Franse predikanten en kerkenraadsleden kwamen naar Nederland om te leren van ervaringen hier. In het verleden lag de missionaire aandacht vooral bij het stichten van nieuwe gemeenten, de laatste jaren is men meer gericht op het ‘revitaliseren’ van bestaande gemeenten. Juist in Frankrijk waar de secularisatie nog veel dieper gaat dan in Nederland, kunnen kleine gemeenten versterkt worden door ervaringen op dit terrein in Nederland. Ds. Stauffacher (voorzitter van de Commission Permanente): „In Frankrijk is het opdelen in gescheiden compartimenten nog sterker dan in Nederland. Geloven doe je thuis of in de kerk, maar niet daarbuiten.” Men is daarom blij met de mogelijkheid aan te haken bij het zogeheten Focus-programma, ontwikkeld door de IZB. De SSGKF is gevraagd te participeren in de reiskosten voor de delegatie (voor dit seizoen een bedrag van € 1.650).

We zijn dankbaar dat we ook dit jaar als SSGKF een bijdrage mogen leveren aan al deze projecten van onze zustergemeenten in Frankrijk. Uw financiële steun en gebed voor hen blijven nodig.