SSGKF | Projecten
77
page,page-id-77,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive
 

Projecten

Ook in 2017 kan de SSGKF, dankzij de steun van veel gevers in Nederland, de Franse kerken blijven steunen.

We danken al onze donateurs voor de giften waarmee we de geweldige projecten van de Franse kerken, zoals hieronder beschreven, in 2017 mogen steunen. We hopen in de toekomst op uw steun te kunnen blijven rekenen.

Toerusting

Een goede en blijvende opleiding en toerusting van predikanten is één van de drie pijlers voor de steun aan de Franse kerken. Daarom gaat er in 2017 € 2500,- naar de opleiding van Franse predikanten. Een deel van dit bedrag zal besteed worden aan een bijeenkomst waar predikanten en hun gezinnen geestelijk worden opgebouwd. Een ander deel gaat naar verdiepingscursussen en studiebeurzen voor predikanten in opleiding.

Evangelisatie

Dit jaar gaat er veel financiële steun naar evangelisatie, een tweede belangrijke pijler.

  • Rond Pinksteren wordt in Alès het evangelisatiefestival Alès en Ciel door verschillende kerken georganiseerd. De bijdrage hier is € 1000,-. Het hoogtepunt is een gezamenlijke kerkdienst in het stadion van Alès met tal van activiteiten waaronder workshops.
  • In St. Christol les Alès wordt geëvangeliseerd onder middelbare scholieren; een omgebouwde bus in de buurt van een middelbare school dient als uitvalsbasis. Er gaat € 1500,- naar dit project voor het organiseren van concerten rond de evangelisatiebus waarbij jongeren een warm welkom krijgen.
  • De gemeente van Lambesc is een kleine gemeente met ongeveer 20 leden. Zij vragen steun voor verschillende evangelisatie-acties zoals het uitdelen van 5000 folders onder kinderen. Daarnaast worden er een concert en een expositie ‘La Bible en miniature’ georganiseerd. De expositie en een conferentie over laicité « Libre de le dire » zijn een samenwerking tussen deze gemeente en de gemeenten van Aix en Provenc en Berre-Marignane-Vitrolles. We geven hiervoor € 1000,-.
  • De gemeente van St. Hilaire de Brethmas krijgt € 500,- voor het organiseren van ‘Gospel en Cevennes’, waarbij onder andere een kerststal aanwezig is. Dit gebeurt voor het tweede jaar op rij.
  • De gemeenten van Ganges, Le Vigan, St. Hippolyte du Fort, St. Martin de Londres, St. Mathieu de Treviers en Montpellier organiseren gezamenlijk een evangelisatieproject onder kinderen en jongeren om de onderlinge contacten te stimuleren. De SSGKF draagt € 2500,- bij aan dit mooie gezamenlijke project.

Opbouw

Dit is de derde belangrijke pijler in de steun aan de Franse kerken dit jaar. Opbouw op geestelijk gebied, maar ook bij veel projecten opbouw in de letterlijke zin van het woord.

  • De SSGKF steunt Christelijk vakantiecentrum Grizac met € 1000,- voor materiële hulp om groepen te kunnen blijven ontvangen op het centrum.
  • Ook deze zomer is er weer een gezamenlijk zomerkamp met Franse en Nederlandse jongeren. We maken € 800,- over ten bate van de reiskosten van de Nederlandse jongeren.
  • In mei vindt er voor de elfde keer een werkvakantie plaats in Bethanié waarbij een groep Nederlandse jongeren de handen uit de mouwen steekt om allerlei klussen te doen aan de gebouwen en op het terrein van dit kerkelijk centrum. De financiële steun bestaat uit € 1000,- voor het materieel en € 800,- voor de reiskosten van de Nederlandse jongeren.
  • Ook gaat er € 950,- naar de gemeente van St. Hippolyte du Fort. Dit bedrag zal met name worden besteed aan opbouw van de gemeente. Te denken valt aan het kinder- en jeugdwerk, de Alpha-cursus en de eredienst op zondag.
  • De gemeente van Massy heeft steun gevraagd voor het opknappen van een aantal zalen in hun kerkgebouw om zo het jeugd- en kinderwerk een boost te geven. We dragen hier als stichting € 1450,- aan bij.