SSGKF | Projecten
77
page-template-default,page,page-id-77,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive
 

Projecten

We danken al onze donateurs voor de giften waarmee we de geweldige projecten van de Franse kerken, zoals hieronder beschreven, in 2018 mogen steunen. We hopen in de toekomst op uw steun te kunnen blijven rekenen.

Toerusting

Een goede en blijvende opleiding en toerusting van predikanten is één van de drie pijlers voor de steun aan de Franse kerken. Er gaat dit jaar een aanzienlijk bedrag (€ 3.500,-) naar de permanente opleiding van predikanten. Deze toerusting is erg belangrijk. Deze keer steunen we een predikantenconferentie en is er geld beschikbaar voor studiebeurzen.

Evangelisatie

Naast toerusting zijn er veel evangelisatieprojecten waar we in 2018 een bijdrage aan leveren:

  • De gemeente van Montpellier/St. Mathieu de Treviers organiseert in samenwerking met diverse kerken in de omgeving exposities, concerten en lezingen naar aanleiding van 500 jaar protestantisme (€ 950,-)
  • In St. Girons wordt een evangelisatieproject opgezet met exposities en een jongerenweekend. We leveren daarnaast ook een bijdrage aan praktische zaken als flyermateriaal om de exposities en concerten te promoten (€ 1.000,-)
  • In Cuques-Allauch wordt de zichtbaarheid van de kerk in letterlijke en figuurlijke zin gepromoot, onder meer door flyers . Ook hieraan verlenen we steun (€ 1.700,-).
  • Project jeunesse Ganges / Le Vigan / St. Hippolyte du Fort / St. Martin de Londres / St. Mathieu de Treviers / Montpellier: Groots opgezet project om jongeren op diverse scholen in de regio met het evangelie te bereiken. Hierbij worden veel vrijwilligers ingezet. Jongeren hebben de mogelijkheid om huiswerkbegeleiding te krijgen, maar ook een persoonlijk gesprek behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast kunnen jongeren elkaar ontmoeten door middel van allerlei sporten en spellen (€ 2.500,-).

Opbouw

Ook bij de projecten van dit jaar wordt weer letterlijk en figuurlijk aan opbouw gedaan onder onze Franse broeders en zusters.

  • Zo is er een uitwisseling met Franssprekende jongeren van kerken uit Zwitserland en Italië. Naast de bijdrage van de SSGKF (€ 1.000,-) dragen zendingsorganisties en de jongeren zelf bij aan dit internationale kamp.
  • Het kinderkoor Chorale Aquarium heeft een Hemelvaarts- en zomerkamp dit jaar. Als stichting financieren we 10% van het totale budget (€ 1.850,-).
  • Er gaat een groep jongeren in de meivakantie naar Centre Carrefour Béthanie om daar, zoals elk jaar, de handen uit de mouwen te steken bij opknapwerkzaamheden op het terrein van het centrum. Ook vindt er een uitwisseling tussen Nederlandse en Franse jongeren plaats. Naast de kosten voor materiaal (€ 1.500,-) vergoeden we ook de huur van de bus waarmee de jongeren tijdens deze werkvakantie naar Zuid Frankrijk reizen (€ 1.000,-).