SSGKF | Home
Steun onze franse broeders en zusters
SSGKF,Frankrijk,kerken,broeders,christenen,steun,stichting
8
home,page-template-default,page,page-id-8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Nieuw op de site / juni 2020: 

  • enkele links naar interessante fimpjes (onder knop ‘Media’)

  • artikel over corona in Frankrijk (onder knop ‘Artikelen’)

Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk

 

 

Frankrijk is voor veel Nederlanders een geliefd vakantieland. Maar Frankrijk is méér dan alleen een mooi en zonnig land om op vakantie te gaan. Graag vragen we uw aandacht voor de situatie van kerken en christenen in Frankrijk.

 

Voor Franse christenen, met name de leden van de kleine evangelisch-gereformeerde kerken in Frankrijk, lijkt de situatie heel wat minder zonnig – in elk geval als we die vergelijken met de mogelijkheden van de Nederlandse protestantse kerken. Het aantal protestanten in Frankrijk is uitermate klein. De plaatselijke kerken tellen slechts weinig leden en hebben veel minder middelen tot hun beschikking dan kerken en christenen in Nederland.

 

Toch houden Franse christenen – ouderen én jongeren – moed. Zij willen positief aanwezig zijn op de plaats waar zij wonen en werken. De kerken in Frankrijk zoeken, hoe klein ze ook zijn, steeds nieuwe manieren om het evangelie uit te dragen. Daar is geld voor nodig.

 

De SSGKF is een van de organisaties die hen ondersteunt met financiële middelen, namens veel christenen in Nederland die zich betrokken weten bij deze christenen in Frankrijk.

 

Dit jaar zal de grootste bijdrage bestemd zijn voor de versterking van het kader en de gemeenschap. Daarnaast zullen enkele missionaire activiteiten worden ondersteund en ook enkele verbeteringen met het oog op de eredienst.

 

 

Mogen wij op uw steun rekenen?

Met uw financiële steun kan de SSGKF haar werk ook in de toekomst voortzetten.

Uw gift is van harte welkom op
IBAN: NL19 INGB 0000 2156 97 
t.n.v. Penningmeester SSGKF

De Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de stichting zijn dus fiscaal aftrekbaar.

Het RSIN van de stichting is: 816760275.

De SSGKF is ingeschreven bij de K.v.K. te Eemland onder nr. 41189245.

 “Ook uw steun door gebed is onmisbaar. Wij vragen daarom uw gebed voor de UNEPREF en voor de SSGKF en haar werk.”

thumbnail_likeonsopfacebook

Een reactie van een vakantie-ganger in Frankrijk:

“Naar aanleiding van de oproep in de ontvangen nieuwsbrief van de SSGKF, hebben wij vanmorgen de Eglise Protestante in xxx bezocht. Afgezien van de taalbarrière werden we hartelijk ontvangen en hebben we een fijne dienst gehad. Het is een kleine, maar blijmoedige gemeenschap, zo hebben we ervaren.”