SSGKF | Werkwijze
65
page-template-default,page,page-id-65,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive
 

Werkwijze

Werkwijze SSGKF

Om haar doel te bereiken, ontwikkelt de SSGKF een aantal activiteiten:

– Via een halfjaarlijkse nieuwsbrief aan alle kerkenraden van de CGK en NGK en een heel aantal particulieren, informeren over het werk van de stichting.

– Via artikelen in de plaatselijke en landelijke kerkbladen van de CGK en NGK (soms ondersteund door een advertentie), informeren over het werk van de stichting

– Waar mogelijk met een stand aanwezig zijn op kerkelijke evenementen.

– In samenwerking met Dienstverlening Jongeren Wereldwijd (DJW) en de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) jongerenreizen organiseren of financieel mogelijk maken en zo bekendheid verwerven binnen de doelgroep van jongeren in de Nederlandse kerken.

– Visitekaartjes uitdelen in Franse kerken waar in de zomer Nederlandstalige diensten worden gehouden.

Dit alles draagt eraan bij dat de SSGKF – via collecten en giften vanuit de CGK en NGK en giften van particulieren – sinds 1986 elk jaar een bedrag kon overmaken voor diverse projecten in Frankrijk.

Met de Commission Permanente worden relaties onderhouden, zodat de SSGKF goed op de hoogte blijft van de voortgang van de ondersteunde projecten en inzicht krijgt in de specifieke behoeften die er in de UNEPREF zijn.

 

Financiële steun wordt gevraagd voor:

– Missionaire projecten, waarvoor binnen de kleine kerken in Frankrijk zelf te weinig middelen beschikbaar zijn, terwijl men zich daar wel voor wil inzetten.

– Voortgaande vorming van predikanten, gemeenteopbouwprojecten, jeugd- en jongerenwerk, enz.

 

Door diverse contacten te onderhouden, blijft de SSGKF in staat de kerken in Nederland op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen in de UNEPREF en de wederzijdse betrokkenheid te vergroten, niet alleen in materiële zin. Daarom worden uitwisselingsprogramma’s tussen jongeren en andere groepen vanuit de Franse en de Nederlandse kerken gestimuleerd en mede georganiseerd. Waar nodig wordt – na een desbetreffend verzoek van de Commission Permanente – ook hier financiële steun aan verleend.